xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

TUYENSINH
CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Thứ hai - 30/11/2020 23:17
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP
 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI LỚP CHỦ NHIỆM GHI CHÚ
A CAO ĐẲNG      
I Cao đẳng khóa 01      
1 Nguyễn Thanh Lâm 0923 557 666 CNTT - K1  
2 Trần Hoàng Anh 0945 371 286 CNOTO. C - K1  
3 Phạm Thị Bích Liên 0932 481 668 Thú Y. B- K1  
4 Nguyễn Thị Thúy Kiều 0948 460 737 Kế toán DN - K1  
II Cao đẳng khóa 02      
5 Đoàn Phương Nga 0888 213 639 CNTT - K2 (L. Thông)  
6 Nguyễn Đức Nhân 0905 681 980 Điện - K2  
7 Lê Thanh Sơn 0974 072 012 CNOTO. C - K2  
8 Nguyễn Minh Hương 0945 431 528 Thú Y. A- K2  
9 Trương Tấn Huệ 0916 699 472 Thú Y. B- K2 (L. Thông)  
10 Nguyễn Thị Thúy Kiều 0948 460 737 Kế toán DN - K2  
III Cao đẳng khóa 03      
11 Nguyễn Văn Khiết 0942 537 779 Điện - K3  
12 Đặng Phương Nam 0347 479 867 CNOTO - K3  
13 Nguyễn Thanh Trung 0914 880 369 Kỹ thuật XD - K3  
14 Nguyễn Minh Hương 0945 431 528 Chăn nuôi Thú Y - K3  
15 Đoàn Thị Lệ Hà 0813 333 926 Kế toán DN - K3  
B TRUNG CẤP      
I Trung cấp khóa 22      
1 Nguyễn Thị Nhàn   Tin học UD. A - K22  
2 Lê Thị Lệ Thủy   Kế toán DN. A - K22  
3 Nguyễn T. Như Quỳnh (1987) 0918 610 287 QLBS & ST. A - K22 Ba Đồn
4 Nguyễn T. Như Quỳnh (1990) 0858 696 994 QLBS & ST. B - K22 Nội trú
5 Nguyễn T. Như Quỳnh (1987) 0918 610 287 QLBS & ST. C - K22 ''
6 Đoàn Văn Thái 0919 500 267 CNTY. B - K22 ''
7 Lê Minh Đăng 945339256 Lâm sinh.A - K22 ''
8 Lê Thị Thanh Thủy 0975 242 989 Lâm sinh.B - K23 ''
9 Nguyễn Đức Thành 918800721 Trồng trọt.A - K22 ''
10 Nguyễn Xuân Vĩnh 0948 466 889 Trồng trọt.B - K23 ''
11 Phan Anh Thắng 0914 767 188 Điện CN&DD. B - K22 ''
12 Hoàng Minh Thắng 935347148 CNOTO. A - K22 Bố Trạch
II Trung cấp khóa 23      
1 Đỗ Đức Trường 0921 835 771 Điện CN&DD.A - K23  
2 Đỗ Đức Trường '' Kỹ Thuật ML&ĐHKK - K23  
3 Đỗ Mạnh Cường 0935 231 600 CNOTO. A - K23  
4 Phạm Thị Bích Liên 0932 481 668 Chăn nuôi thú y B - K23  
5 Trương Tấn Huệ 0916 699 472 Chăn nuôi thú y A - K23 Nội trú
6 Trần Thị Hải Yến 0382 433 249 Lâm sinh - K23 ''
7 Trần Xuân lập 0904 989 157 Điện B - K23 ''
8 Nguyễn T.Như Quỳnh (1990) 0858 696 994 QLBH&ST.A- K23 ''
9 Bùi Thị Nguyệt 0919 872 426 QLBH&ST.B- K23 ''
10 Nguyễn Xuân Vĩnh 0948 466 889 Trồng trọt - K23 (VB2)  
11 Phan Thanh Hùng 0912 210 316 VH Máy TCN - K23 Minh Hóa
III Trung cấp khóa 24      
1 Phan Anh Thắng 0914 767 188 Điện CN&DD.A - K24  
2 Phan Anh Thắng '' Kỹ Thuật ML&ĐHKK - K24  
3 Trần Xuân Lập 0904 989 157 Điện CN&DD.B - K24 Bố Trạch
4 Trần Thị Nhàn 0948 541 359 Điện CN&DD.C - K24 Ba Đồn
5 Trần Thị Nhàn '' Điện CN&DD.D - K24 Ba Đồn
6 Phan Quốc Định 0773 386 555 CNOTO. A - K24  
7 Phạm Quốc Cường 0326 042 965 CNOTO. B - K24  
8 Lê Văn Bằng 0949 512 168 VH Máy TCN - K24  
9 Đoàn Văn Thái 0919 500 267 Chăn nuôi thú y. A - K24  
10 Lê Thị Thanh Thủy 0975 242 989 Lâm Sinh - K24 Nội trú
11 Hoàng Bích Thủy 0915 529 269 Trồng trọt - K24 Nội trú
12 Nguyễn T. Như Quỳnh (1990) 0858 696 994 QLBH&ST. A - K24 Nội trú
13 Nguyễn T. Như Quỳnh (1987) 0918 610 287 QLBH&ST. B - K24 Nội trú
14 Lương Đình Của 0915 738 336 Khai thác VT ĐB - K24  
15 Phan Thị Thu Hà 0913 370 889 Kế toán DN A - K24  
16 Võ Thị Ngọc Điểm 0942 175 335 Kế toán DN B - K24  
17 Bùi Thị Nguyệt 0919 872 426 Kế toán DN C - K24  
18 Đoàn T. Thanh Hương 0915 333 209 KT CBMA. A - K24   
19 Cao Ngọc Tú 0918 632 978 KT CBMA. B - K24  
20 Nguyễn Thị Hằng Nhi 0906 537 473 KT CBMA. C - K24  
21 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0917 018 589 NV Nhà hàng. A - K24  
22 Trương Thị Mỹ Hồng 0911 414 615 NV Nhà hàng. B - K24  
23 Bùi Thị Quỳnh Nga 0945 087 273 NV Nhà hàng. C - K24 Minh Hóa
24 Dương Thị Ngọc Bé 0948 337 251 NV Nhà hàng. D - K24 Minh Hóa
25 Đoàn Thị Phương Thảo 0905 898 797 Tin học ứng dụng. A - K24  
26 Nguyễn Thị Lý 0905 282 399 Tin học ứng dụng. B - K24  
IV Trung cấp Khóa 42, 43 và 44      
1 Trương Thị Mỹ Hồng 0911 414 615 NV Nhà hàng 2 - K42  
2 Cao Ngọc Tú 0918 632 978 NV Nhà hàng 3 - K42  
3 Dương Thị Ngọc Bé 0948 337 251 NV Nhà hàng 1 - K43  
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0917 618 589 NV Nhà hàng 2 - K43  
5 Bùi Thị Quỳnh Nga 0945 087 273 NV Nhà hàng 3 - K43  
6 Nguyễn Thị Hằng Nhi 0906 537 473 KT CBMA 2 - K42  
7 Nguyễn Thị Lý 0905 282 399 KT CBMA 3 - K42  
8 Trần Thị Sen 0915 016 808 KT CBMA 1 - K43  
9 Võ Thị Ngọc Điểm 0942 175 335 Kế toán DN 1 - K43  
10 Đoàn Thị Lệ Hà 0813 333 926 Kế toán DN 2 - K43  
11 Lê Thị Thắm 0945 737 077 Kế toán DN 1 - K44  
C SƠ CẤP      
I Hạng B1.1      
1 Trần Xuân Hiệp 0975 230 838 B11 - K60  
2 Nguyễn Hữu Giang 0913 295 593  B11 - K61  
3 Lê Văn Lộc 0917 504 627 B11 - K62A  
4 Đào Thanh Roãn 0919 956 259  B11 - K62B Ghép B2165C
5 Hoàng Hải Anh 0911 366 882  B11 - K62C Ghép B2165D
6 Trần Xuân Hiệp 0975 230 838 B11 - K63A  
II Hạng B2      
1 Nguyễn Văn Thắng 0917 981 956 B2-K159A  
2 Trương Quang Nam 0911 368 863 B2-K159B  
3 Phạm Quang Chung 0912 154 324 B2-K159C  
4 Đào Thanh Roãn 0919 956 259 B2-K159D  
5 Bùi Tuấn Việt 0977077116 B2-K159E  
6 Nguyễn Hữu Giang 0913 295 593 B2-K159F  
7 Bùi Thanh Hải 0947 826 290 B2-K160A  
8 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K160B  
9 Trần Xuân Mỹ 0915 992 788 B2-K160C  
10 Lê Tiến Đồng 0357 174 126 B2-K161A  
11 Nguyễn Anh Tuấn 0911 838 702 B2-K162A  
12 Phạm Duy Phương 0915 389 907 B2-K162B  
13 Lê Bình Định 0382 114 414 B2-K162C  
14 Đặng Ngọc Nam 0917 050 272 B2-K162D  
15 Nguyễn Tư Hùng 0912 047 575 B2-K162E  
16 Phạm Quang Chung 0912 154 324 B2-K163A  
17 Nguyễn Văn Thắng 0917 981 956 B2-K163B  
18 Nguyễn Hữu Tuấn 0905 800 600 B2-K163C  
19 Trương Quang Nam 0911 368 863 B2-K163D  
20 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K 163E  
21 Nguyễn Văn Tường 0917 025 098 B2-K163F  
22 Phan Quang Vinh 0915 277 786 B2-K164A  
23 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K164B  
24 Phan Thanh Hùng 0912 210 316 B2-K164C  
25 Nguyễn Song Hào 0911 005 557 B2-K164D  
26 Phạm Duy Phương 0915 389 907 B2 -164E  
27 Bùi Thanh Hải 0947 826 290 B2-K165A  
28 Lê Văn Dũng 0947 157 267 B2-K165B  
29 Đào Thanh Roãn 0919 956 259 B2-K165C  
30 Dương Hoàng Đông 0846 370 179 B2-K165D  
31 Nguyễn Anh Tuấn 0911 838 702 B2-K166A  
32 Hoàng Đại Phong 0888 298 468 B2-K166B  
33 Trần Văn Quý 0886 939 933 B2-K166C  
34 Hoàng Hải Anh 0911 366 882 B2-K166D  
35 Lê Anh Đoài 0916 342 707 B2-K166E  
36 Nguyễn Quang Vinh 0911 111 411 B2-K166F  
37 Đặng Ngọc Nam 0917 050 272 B2-K 166G  
III Hạng C      
1 Lê Văn Lộc 0917 504 627 C- K110A  
2 Trần Mạnh Thắng 0915 085 605 C- K111A  
3 Hoàng Minh Đức 0947 133 223 C-K112A  
4 Nguyễn Tây Nguyên 0915 186 565 C-K113A  
5 Trần Xuân Thái 0911 985 559 C-K113B  
6 Đặng Văn Hùng 0917 084 599 C-K114A  
7 Hoàng Quý Dũng 0919 745 953 C-K115A  
8 Lê Văn Dũng 0947 157 267 C-K115B Ghép B2165B
9 Đào Thanh Roãn 0919 956 259 C-K115C  
10 Dương Hoàng Đông 0846 370 179 C-K115D  

  Ý kiến bạn đọc

kh
LichCongTac
WEBSITE SỞ NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập127
  • Hôm nay2,442
  • Tháng hiện tại50,928
  • Tổng lượt truy cập6,172,871
xóc đĩa đổi thưởng uy tín - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140 (0979238349); Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Bản quyền thuộc về: xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️ ([email protected])


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây